Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

XVIII SESJA POMORZOZNAWCZA vol I

20,00 

1. M. DZIEWANOWSKI WYNIKI BADAN INTERWENCYJNYCH NA WIELOKULTUROWYM STANOWISKU NR 5 (AZP 30- 04/ 106) W MIERZYNIE, GM. DOBRA SZCZECIŃSKA. 2 A. MATUSZEWSKA , M. SZYDŁOWSKI PROJEKT WERYFIKACJI GROBOWCÓW MEGALITYCZNYCH NA TERENIE POMORZA ZACHODNIEGO. 3. …

84 w magazynie

Opis

  1. M. DZIEWANOWSKI
WYNIKI BADAN INTERWENCYJNYCH NA WIELOKULTUROWYM STANOWISKU NR 5 (AZP 30- 04/ 106) W MIERZYNIE, GM. DOBRA SZCZECIŃSKA.
  2 A. MATUSZEWSKA , M. SZYDŁOWSKI
PROJEKT WERYFIKACJI GROBOWCÓW MEGALITYCZNYCH NA TERENIE POMORZA ZACHODNIEGO.
  3. W. RĄCZKOWSKI , A. WILGOCKA
REKONESANS LOTNICZY JAKO ELEMENT IDENTYFIKACJI GROBOWCÓW MEGALITYCZNYCH NA POMORZU ZACHODNIM ( SEZON 2011) :MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA .
  4. A. GÓRZYŃSKA , T. HILDEBRANDT, M.SIEWIARYN
WIELOKULTUROWY KOMPLEKS OSADNICZY W PŁĄCHAWACH, GM. PŁUŻNICA, STAN 23 I 26
  5. M. SZYDŁOWSKI
BADANIA ZABYTKÓW KAMIENNYCH Z POMORZA ZACHODNIEGO W LATACH 2010-2012, ZAGADNIENIE KAMIENNYCH SUROWCÓW IMPORTOWANYCH.
  6. M. DZIEWANOWSKI
NAJNOWSZE ODKRYCIE PÓŹNONEOLITYCZNEJ PRACOWNI KRZEMIENIARSKIEJ NA PÓŁNOCNO- WSCHODNIM BRZEGU JEZIORA WEŁTYŃSKIEGO
  7. J. GAWROŃSKA
KOMPONENT KULTURY AMFOR KULISTYCH NA STANOWISKU I W STARYCH BABKACH, GM. STEGNA.
  8. A. OSTASZ, B.ROGALIK
OSADA  Z FAZY MARIANOWSKIEJ W TROSZYNIE, POW. KAMIEŃ POMORSKI, STAN. 12
  9. P. FUDZIŃSKI, M. FUDZIŃSKI
RATOWNICZE BADANIA  WYKOPALISKOWE NA CMENTARZYSKU Z WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA W SYCHOWIE, GM. LUZINO, STAN. 2
  10. K.GRĄŻAWSKI
SPRAWOZDANIE Z ARCHEOLOGICZNYCH BADAN WERYFIKACYJNYCH PRZEPROWADZONYCH W RADOMNIE W 2011 R.
  11. A. KRZYSIAK
CZARNÓWKO STAN. 5, GM. NOWA WIEŚ LĘBORSKA, POW. LĘBORK.
WYNIKI BADAŃ WYKOPALISKOWYCH PRZEPROWADZONYCH W LATACH 2008-2010R
  12.K. NIEDZIÓŁKA
POCHÓWEK KULTURY OKSYWSKIEJ Z CMENTARZYSKA  W CZRNÓWKU 5, A KWESTIA POCZĄTKÓW KULTURY OKSYWSKIEJ W PRADOLINIE ŁEBY- REDY.
  13. A. STROBIN
WIELOKULTUROWE STANOWISKO W BRZYNIE, POW. PUCKI
  14. Ł. ANTOSIK
ANALIZA TECHNOLOGICZNA FRAGMENTÓW TEKSTYLNYCH Z OBIEKTU NR 9, Z BRZYNA, STAN. 12, POW. PUCKI, WOJ. POMORSKIE
  15. J.KLEEMANN , P. ŁUCZKIEWICZ, J. MUNSTER
STAND UND PERSPEKTIVEN DER ERFOESCHUNG DR FUNDSTELLE 1 VON MALBORK- WIELBARK, WOJWODCHAFT POMORSKIE
  16. E. FUDZIŃSKA
BADANIA NA CMENTARZYSKU W NOWYM TARGU , GM. STARY TARG , STANOWISKO NR 6 ( SEZON 2011)
  17. E. FUDZIŃSKA, P. UDZIŃSKI
WIELOKULTUROWA OSADA W KOBYSEWIE, GM. PRZODKOWO, STAN. 17. BADANIA RATOWNICZE W 2010 RPKU.
  18. S. MESSAL, B. ROGALSKI
POLSKO-NIEMIECKI PROJEKT BADAWCZY FRUHE SLAWEN IM ODERMUNDUNGSGEBIET – ZUR SIEDLUNGSGESCHICHTE DES PYRITZER  LANDES (POLEN) VOM 6. BIS9. JAHRHUNDERT. PIERWSZY SEZON BADAŃ- METODY, WYNIKI,OCZEKIWANIA
  19. A. DROZD-LIPIŃSKA, P. PUDŁO, J. SIKORA, Ł. TRZCIŃSKI, P. WRONIECKI
WCZESNOŚREDNIOWIECZNY ZESPÓŁ OSADNICZY W OSTROWITEM, GM. CHOJNICE, W ŚWIETLE BADAŃ Z LAT 2010-2011
  20. J. BOJARSKI, W. CHUDZIAK, R. KAŹMIERCZAK, M. WEIKAUF
WCZESNOŚREDNIOWIECZNY ZESPÓŁ OSADNICZY W KAŁDUSIE. WYNIKI BADAŃ PROWADZONYCH W 2010- 2011
  21.B. KOWALEWSKA, W. CHUDZIAK, R. KAŹMIERCZAK
BADANIA WERYFIKACYJNO- SONDAŻOWE  WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO ZESPOŁU OSADNICZEGO W BOBIĘCINIE, GM. MIASTKO (BADANIA 2011 ROK)
  22. A. NIERYCHLEWSKA
ARCHEOLOGICZNE BADANIA RATOWNICZE WCZESNOSREDNIOWIECZNEJ OSADY W JANKOWIE GDAŃSKIM, GM. KOLBUDY
  23. A. JANOWSKI, P. KRAJEWSKI
WYNIKI BADAŃ NA GRODZISKU WCZESNOŚREDNIOWIECZNYM W DOBREJ KOŁO NOWOGRODU W 2010 ROKU
  24. E. FUDZIŃSKA, P. FUDZIŃSKI, D. ŻAK- BORYSZKO
WCZESNOŚREDNIOWIECZNE GRODZISKO I OSADA PODGRODOWA W MIEJSCOWOŚCI SIWIAŁKA, GM. OSTRÓDA ORAZ DOMMOWIE, GM. GRUNWALD
  25. Ł. BANASZEK
BADANIA TELEDETEKCYJNE  WYBRANYCH GRODZISK ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ
  26. D. GAZDA
PRACE ARCHEOLOGICZNE ARCHEOLOGICZNEJ MISJI POMEZAŃCZO- BAŁTYCKIEJ OBIEKTU WAROWNEGO W BOGDANKACH W 2011 ROKU
  27. D. GAZDA, J. JEZIERKA
BADANIA ARCHEOLOGICZNE OBIEKTU WAROWNEGO W STARYM DZIERZGONIU W LATACH 2009-2011
  28. J. JEZIERSKA
 MILITARIA POZYSKANE W TRAKCIE BADAŃ MISJI POMEZAŃSKO- BAŁTYCKIEJ W LATACH 2009- 2010
  29. R. WILOCH- KOZŁOWSKA.
WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH NA WALE GRODZOSKA GDAŃSKIEGO PRZY UL. GRODZKIEJ 9 I GRODZKIEJ 19
                                      .

Informacje dodatkowe

Waga 1,1 kg

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78