Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Dziewiętnastowieczne witraże z Kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku

Wystawa prezentuje część kolekcji, której geneza powstania ma ścisły związek z wydarzeniami z końca ostatniej wojny światowej. Prezentowane tu witrażowe kwatery okienne zostały zabezpieczone kilka miesięcy przed nadejściem frontu. Ich demontaż był typowym działaniem prewencyjnym, stosowanym powszechnie na obszarach objętych zagrożeniem wynikającym z przewidywanych działań wojennych. Złożone w skrzyniach i zdeponowane w piwnicach zamkowych przetrwały przejście frontu wojennego.

Każde z okien kościoła zamkowego oszklone było barowymi kompozycjami o tematyce staro i nowotestamentowej. Większość z nich wykonana była w latach 1891-1893, ale część pochodziła także ze średniowiecza. Obecnie ta grupa średniowiecznego malarstwa na szkle znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Składają się na nią zabytkowe szklenia z kościołów NMP i św. Mikołaja w Toruniu oraz witraże z kościołów chełmińskich. Prezentowane na wystawie 33 kwatery, są naśladownictwami gotyckich witraży z Chełmna.

 

Opiekun kolekcji: Bartłomiej Butryn

Wystawa witraży. Pomieszczenie ze ścianami z czerwonej cegły. Wzdłuż ścian na umocowanych podporach kolorowe witraże.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78