Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 16:00

Młyn

We wnętrzu zrekonstruowanego w 1902 roku budynku średniowiecznego młyna zamkowego znajdują się autentyczne nowożytne urządzenia młyńskie z końca XVIII stulecia. Jest to przykład ilustrujący metodę pracy konserwatorów. Odtwarzane dawne zakonne budynki, które nie przetrwały starano się wyposażyć w elementy dawnej architektury, niekiedy były to średniowieczne detale czy filary. W przypadku młyna komplet drewnianych mechanizmów z rozbieranego pod malborskiego młyna kieratowego nadawał nowemu wnętrzu nieco patyny. W ten sposób chroniono jednocześnie zabytki kultury technicznej regionu. Młyn krzyżacki był urządzeniem wodnym, we wnętrzu widzimy koło kieratowe, które dobitnie świadczy, że znajdujące się tu elementy zostały umieszczone wtórnie.

 

Opiekun wystawy: Ryszard Rząd

Wnętrze młyna. Ściany częściowo wymurowane a częściowo drewniane. Podłoga z surowych desek. Pośrodku drewniany kierat. Lekko po lewej stronie urządzenie do mielenia ziarna. Pod ścianą napełnione worki.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 16:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 15:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78