Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Aktualności

Europejskie Dni Dziedzictwa – zapraszamy do zgłaszania swoich inicjatyw

Tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa to Szlaki. Sieci. Połączenia. 
To wrześniowe wydarzenie odbywa się w Polsce już od 31 lat, a w tym roku odbędzie się w dniach 7-8 września oraz 14-15 września.

Muzeum Zamkowe w Malborku, jako koordynator wydarzenia w województwie pomorskim, zaprasza wszystkich właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, muzea i skanseny, instytuty badawcze, związki wyznaniowe, depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, lokalnych miłośników dziedzictwa, biblioteki, przewodników, teatry, domy kultury, stowarzyszenia i fundacje, ośrodki sportowe, hotele, przedsiębiorstwa i wszystkie inne osoby i  instytucje, które związane są z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego lub są właścicielami obiektu zabytkowego do organizacji bezpłatnych wydarzeń kulturalno-oświatowych w ramach EDD. Szczególnie ciepło zapraszamy do udziału w EDD prywatnych właścicieli zabytków i zarządców obiektów, które na co dzień pozostają niedostępne dla zwiedzających. Sprawny, aby w te 4 dni uczestnicy wydarzeń mieli okazję lepiej poznać, docenić i pokochać materialne i niematerialne dziedzictwo Polski!

Zapraszamy do zgłaszania swoich wydarzeń poprzez formularz na stronie: https://edd.nid.pl/zorganizuj-wydarzenie/ .

Dane kontaktowe do koordynatora:
Telefon: +48 556 472 711
E-mail: m.rogalewska@zamek.malbork.pl
Imię i nazwisko: Monika Rogalewska

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podczas EDD nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Opiekunowie lokalnych obiektów i placówek kulturalnych w ramach EDD zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury – muzeów, skansenów, parków, ogrodów – nie zawsze dostępnych na co dzień dla publiczności lub do których wstęp wiąże się z opłatami. Proponują także wiele innych atrakcji, takich jak koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje.

Więcej o wydarzeniu na stronie organizatora – Narodowego Instytutu Dziedzictwa – link

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78