Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Aktualności

Europejskie Dni Dziedzictwa – dołącz do grona organizatorów!

Każdego roku Europejskie Dni Dziedzictwa gromadzą tysiące uczestników z 50 krajów. Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator ogólnopolski wydarzenia ­– zaprasza wszystkie instytucje kultury oraz prywatnych depozytariuszy dziedzictwa kulturowego, do udziału w największej tego typu inicjatywie w Europie.

Europejskie Dni Dziedzictwa (#EDD), to cykliczna kulturalno-edukacyjna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, obejmująca swoim zasięgiem 50 krajów, sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej. W ubiegłym roku, w całej Europie, pod szyldem #EDD odbyło się aż 50 000 wydarzeń, ukazujących i promujących dziedzictwo kulturowe. W Polsce, przez dwa wrześniowe weekendy, przeszło 200 tysięcy osób wzięło udział w ponad 1 200 wydarzeniach będących okazją do odkrywania historii ludzi i miejsc. Nie brakowało wystaw, koncertów, pokazów, spacerów, rajdów, festynów i wielu innych ciekawych przedsięwzięć.

Na przestrzeni czasu – przy zaangażowaniu setek organizatorów poszczególnych wydarzeń, zarówno dużych muzeów, lokalnych ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, jak i małych gminnych bibliotek czy osób prywatnych – powstała wyjątkowa formuła projektu, pod wspólnym szyldem Europejskich Dni Dziedzictwa – wyjaśnia dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Dlaczego warto dołączyć do grona organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa?

Dziedzictwo kulturowe nie kończy się na zabytkach i zbiorach obiektów. Obejmuje ono również tradycje lub żywe formy wyrazu odziedziczone po naszych przodkach
i przekazane przyszłym pokoleniom, takie jak tradycje ustne, sztuki widowiskowe, wiedza i praktyki dotyczące przyrody lub wiedza i tradycyjne umiejętności rzemieślnicze.

Jak podkreśla dr hab. Janusz Trupinda – dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, instytucji od lat zaangażowanej w organizację #EDD w województwie pomorskim – to dzięki zaangażowaniu pasjonatów, możemy odkrywać naszą historię i bogactwo kulturowe, a organizatorzy wydarzeń wrześniowych, mogą nawiązywać owocne relacje.

– Malbork to zamek zbudowany z cegły, ale ożywiany pasją. Od wieków budowany i odbudowywany przez pasjonatów, ideowców i idealistów, ludzi bez reszty mu oddanych. Śmiem twierdzić, że właśnie to stanowi o jego pięknie i magii – jest prawdziwym dziedzictwem. Europejskie Dni Dziedzictwa to okazja do spotkania ludzi nam podobnych, pełnych pasji i energii, do nawiązania współpracy, która przynosi piękne owoce. Dlatego w pełni świadomie, z przyjemnością i zaangażowaniem włączyliśmy się w organizację EDD w województwie pomorskimpodkreśla dyrektor malborskiego zamku.

Również zdaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej, dr. inż. arch. Łukasza Urbańczyka, udział w #EDD to okazja do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń w temacie działań historyczno-kulturalnych, właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, instytucji samorządowych czy organizacji pozarządowych. To także okazja do promocji zabytków i dziedzictwa kulturowego „małych ojczyzn”.

Dzięki włączeniu się w celebrowanie #EDD, możliwe jest podzielenie się
z interesariuszami dziedzictwa fachową wiedzą w przystępny sposób, pokazanie miejsc, na co dzień niedostępnych lub wskrzeszenie dawnych tradycji. Przekłada się to na doświadczenie międzypokoleniowego spotkania wokół wartości płynących
z dziedzictwa. Ponadto organizacja #EDD pozwala na nawiązanie współpracy
z różnymi środowiskami, dla których dziedzictwo kulturowe stanowi centralną oś działania. Dzięki niej możliwe staje się stworzenie platformy wymiany doświadczeń
i wiedzy w temacie lokalnej historii i kultury, co owocuje nie tylko lepszym rozpoznaniem dziedzictwa, ale również pogłębieniem wrażliwości na różnorodne jego oblicza
– wyjaśnia Łukasz Urbańczyk.

Jak podkreśla Małgorzata Michalczyk, jedna z organizatorek #EDD w Raciborzu, Europejskie Dni Dziedzictwa są doskonałą okazją promocji dóbr kulturowych każdej „małej ojczyzny” przez lokalne instytucje kultury.

– Włączając się w organizację #EDD dajemy szansę lokalnej społeczności obcowania z tym, czego na co dzień się nie zauważa a jest tak blisko. Organizowane wydarzenia są swoistą formą edukacji regionalnej nieco zapominanej w placówkach oświatowych. Biblioteka włączając się w projekt #EDD podnosi swoją rangę w oczach lokalnej społeczności, jako jednostka pielęgnująca dziedzictwo kulturowe i stanowi wzór do naśladowania – wyjaśnia Małgorzata Michalczyk Instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

Weź udział w tegorocznej edycji #EDD

Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się każdego roku w II i III weekend września.
W 2023 roku przypadają na 9-10 i 16-17 września. Zapraszamy do organizacji wyjątkowych wydarzeń w tych dniach, związanych z historią i zabytkami swojego miejsca. Inspiracją w ich organizacji może być temat przewodni, który towarzyszy każdej edycji #EDD. Do tej pory Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce odbywały się pod takimi hasłami, jak np.: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, „Niepodległa dla wszystkich”, „Smaki dziedzictwa” czy „Połączeni dziedzictwem”.

Tegoroczne hasło – Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” – związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Więcej informacji o tegorocznym haśle dostępnych jest na stronie: edd.nid.pl.

 

Jak wziąć udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa?

Wystarczy tylko wypełnić  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdujący się na stronie ogólnopolskiego koordynatora #EDD, którym jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Na stronie edd.nid.pl, znajduje się również baza kontaktów do koordynatorów lokalnych, którzy odpowiedzą szczegółowo na wszystkie pytania instytucji, które zechcą włączyć się do tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Patronem medialnym Europejskich Dni Dziedzictwa jest Polskie Radio S.A.

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa od 60 lat gromadzi, bada i popularyzuje wiedzę
o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym znajdującym się na terenie Polski. Przygotowuje opinie, ekspertyzy, studia, a także opracowuje standardy konserwatorskie. Udostępnia w nowoczesny i kompleksowy sposób informacje
o zabytkach. Na portalu zabytek.pl można odnaleźć opisy zabytków, dokumentację, archiwalne i aktualne zdjęcia obiektów, modele 3D oraz wiele innych zasobów. Instytut organizuje wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe i aktywnie uczestniczy na forum organizacji międzynarodowych jak UNESCO, ICOMOS, ICCROM, ONZ. Jest ogólnopolskim koordynatorem międzynarodowych wydarzeń m. in. Europejskich Dni Dziedzictwa i Europejskich Dni Archeologii.

 

Więcej informacji na:
Strona www: nid.pl i edd.nid.pl
Facebook: https://www.facebook.com/europejskie.dni.dziedzictwa
Twitter: https://twitter.com/NarIDpl
Instagram: https://www.instagram.com/europejskie_dni_dziedzictwa/
YouTube: https://www.youtube.com/c/tvnid

Kontakt dla mediów:
Anna Śmigielska, tel. (+ 48) 500 769 303, mail: asmigielska@nid.pl

Grupa osób siedzi na drewnianej ławie w pomieszczeniu. Kobieta i pięcioro dzieci ubrani są w stroje ludowe.Na ścianach za szkłem różnej wielkości koronkowe serwetki i kołnierzyki.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78