Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Aktualności

Rainer Zacharias

Zdjęcie w czarno białej tonacji. Starszy siwowłosy mężczyzna w okularach patrzy w obiektyw aparatu. Głowę ma przechyloną w prawą stronę i lekko się uśmiecha.

21 października 2023 r. w Preetz koło Kilonii po ciężkiej chorobie zmarł historyk i teolog ewangelicki dr Rainer Zacharias.

21 października 2023 r. w Preetz koło Kilonii po ciężkiej chorobie zmarł historyk i teolog ewangelicki dr Rainer Zacharias.

Urodził się 14 kwietnia 1935 r. w Malborku. Wczesne lata dziecięce spędził na Starym Mieście, gdzie przy Wysokich Podcieniach 20 jego ojciec Curt prowadził gabinet dentystyczny. Jak wspominał, widok tej kamienicy, uchylonego okna z powiewającą firaną i matki czekającej na niego i jego braci, gdy przedłużali zabawy z kolegami, wyrył mu się na zawsze w pamięci.

22 stycznia 1945 r. rodzina Zachariasów opuściła Malbork, by po dwu tygodniach dotrzeć do Szlezwiku. Tam Rainer zdał maturę, a w latach 1955-61 studiował germanistykę, historię i teologię na uniwersytetach w Getyndze i Kilonii. Od 1968 r. wykładał religię dla przyszłych nauczycieli, zaś w 1976 został doradcą w Krajowym Instytucie do spraw Edukacji, odpowiadającym za wychowanie religijne w szkołach całego landu Szlezwik-Holsztyn. 31 lipca 1997 r. odszedł z obydwu funkcji na emeryturę.

Zawsze aktywnie udzielał się w ziomkostwie zachodniopruskim. Jako członek Komisji Badań Historycznych Prus Wschodnich i Zachodnich opublikował szereg prac historycznych dotyczących tych terenów. W grudniu 1967 r., po dwóch latach intensywnej pracy, kierując zespołem 60 ludzi, doprowadził do ukazania się „Neues Marienburger Heimatbuch”, jedynej jak dotąd monografii miasta i regionu, w której położono szczególny akcent na ich najnowsze dzieje. W 1976 r. wydał „Die Marienburg im Wandel der Jahrhunderte”, zaś w 1982 wespół z Helmutem Bucheckerem „Marienburg, Schloß und Stadt in alten Ansichten”. Całości jego działań dopełniały liczne artykuły w „Marienburger Zeitung” i „Westpreußenjahrbuch”. W kręgu jego zainteresowań zawsze były też dzieje ewangelickiej wspólnoty kościelnej w Malborku. Badania nad jej historią uwieńczył w 2020 r. wydaniem obszernej monografii „Evangelische Kirchengeschichte für die Stadt Marienburg 1526 bis 1945”.

Bywał częstym gościem w Malborku i w naszym Muzeum spotykając się tu zawsze z zainteresowaniem, życzliwością i ciepłym przyjęciem.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78