Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Aktualności

Spotkania z historią – specjalne wykłady podczas Oblężenia Malborka 2022

Plakat informujący o oblężeniu Malborka

Podczas Oblężenia Malborka 2022, w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN, tradycyjnie poprowadzone zostaną specjalne wykłady.

 

Sobota 23 lipca 2022

 

Godz. 13.00

Bartłomiej Butryn „Bójka i impreza z Malborkiem w tle. Rzecz o malarstwie i rysunku gdańskim w XV i XVI wieku”

Od 17 września 2022 r. Muzeum Zamkowe w Malborku udostępni czasową wystawę, która będzie stanowić największą jak dotąd prezentacje ikonografii zamku malborskiego.

Wszystkie widoki, które w większości zostaną pokazane w Polsce po raz pierwszy, wykonane zostały w końcu XVIII i w 1 poł. XIX wieku. Ukazują one zamek jako zabytek architektury gotyckiej.

Letni wykład, poprzedzający to ekspozycyjne wydarzenie opowie o ukazywaniu zamku malborskiego w sztukach plastycznych przed czasami, gdy zaczął być postrzegany jako pomnik przeszłości.

Pierwsze, nieliczne wizerunki zamku, powstałe w późnym średniowieczu i w XVI wieku, traktowały zamek jako symbol władzy i dominantę definiującą miejsce akcji ilustrowanej narracji.

Te wątki stanowić będą główną treść prelekcji.

 

Godz. 15.00

Aleksandra Siuciak – „ Oblężenie zamku malborskiego w 1945 r. – losy zamkowych zbiorów (wybrane przykłady)”

 

W końcu II wojny światowej kwestia ochrony zabytkowych obiektów znajdujących się na zamku w Malborku była niezwykle skomplikowana. Zbiory, poza nielicznymi wyjątkami, nie zostały poddane ewakuacji. Były zabezpieczane na miejscu w specjalnie

do tego celu skrytkach. Niemcy deponowali tu również kolekcje z okolicznych miejscowości. Do ostatniej chwili utrzymywano odgórny zakaz ewakuacji. Konsekwencją ogłoszenia w 1944 roku zamku twierdzą było pozbawienie go prawnej ochrony międzynarodowej. W początkach 1945 roku zamek stał się areną działań wojennych, co przypieczętowało jego los oraz zgromadzonych na przełomie XIX i XX wieku kolekcji.

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną działania podjęte w celu zabezpieczenia zbiorów znajdujących się na terenie zamku oraz przedstawienie losów wybranych zabytków w pierwszych latach powojennych.

 

Godz. 16.30

dr Rafał Panfil „Oblężenie Malborka w 1629 roku”

Popularnonaukowa opowieść historyczna zilustrowana prezentacją. Przedstawione zostaną pokrótce okoliczności, które doprowadziły do wojny o ujście Wisły i przejęcia Malborka przez Szwedów. Następnie omówione zostanie oblężenie obozu szwedzkiego pod Malborkiem w lipcu i sierpniu 1629 r. oraz jego skutki.

 

Niedziela 24 lipca 2022

 

Godz.11.00

Bernard Jesionowski – „Jak budowano zamek w Malborku?”

Wykład poświęcony jest technikom stosowanym przez Krzyżaków we wznoszeniu warowni, w szczególności w nawiązaniu do zamku malborskiego. Mówi o pozyskiwaniu surowców, produkcji materiałów budowlanych oraz wznoszeniu murów. Oparty jest na przykładach, które możemy zaobserwować w średniowiecznych ścianach zamku. Niektóre rzeczy nie są tak oczywiste jak nam się wydają, a czasami są tak oczywiste, że ich nie zauważamy. Na te aspekty budownictwa średniowiecznego pragnę zwrócić uwagę słuchaczy.

 

Godz. 13.00

Bartosz Skop – „Ciąg budynków na Przedzamczu w czasach pruskich”

Kompleks ciągu gospodarczego na Przedzamczu w świetle całego zamku malborskiego nie stanowił dotychczas większego zainteresowania badaczy. Poszczególne części ciągu pełniły od średniowiecza różne funkcje, poczynając od religijno-szpitalno-gospodarczych w średniowieczu po sądownicze w XIX wieku skończywszy. W okresie pruskim obiekt przechodził wiele modyfikacji dostosowujących go do coraz to nowych wymagań pruskiej administracji. Po przejęciu ciągu przez Zarząd Odbudowy zamku malborskiego w 1898 roku zabudowania udało się odrestaurować tylko częściowo. Obecnie prowadzona odbudowa części C i D jest okazją do spojrzenia na historię tej części Przedzamcza w XIX i I poł. XX wieku. Te wątki stanowić będą główną treść prelekcji.

 

 

 

Godz. 15.00

Artur Dobry „Krzyżacy na zamku w XIX wieku”

 

Zamek malborski kojarzony jest oczywiście z zakonem krzyżackim w czasach średniowiecza. Jednak zainteresowanie historią rycerzy i ich państwa pojawia się też na początku XIX wieku. Królestwo Pruskie, a później cesarstwo niemieckie czerpie w swojej polityce historycznej z dziejów Krzyżaków i Malborka. Były to nie tylko liczne przedstawienia malarskie, rzeźbiarskie czy witrażownicze w restaurowanym zamku, ale także pełne przepychu inscenizacje podczas Dni Cesarskich.

 

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78