Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Aktualności

Trwa kolejny miesiąc prac budowlanych na naszym Podzamczu

Przebudowywane obiekty po 1945 były zachowane bardzo fragmentarycznie. Aktualna odbudowa zakłada w możliwie jak największej skali zachowanie substancji zabytkowej. Udało się to osiągnąć, a przy okazji prowadzonych prac odkryto kolejne, dotąd nieznane struktury. Okazuje się, że mimo prowadzonych niegdyś prac archeologicznych i architektonicznych, w ziemi nadal kryją się zabytki i pozostałości murów rozebranych dawniej budynków. W trakcie obecnych prac, zostały one odkryte, zinwentaryzowane i zabezpieczone. Takie badania ratownicze pozwalają pozostawić je w ziemi, ale jednocześnie dają wiedzę pracownikom Działu Konserwacji Zamku do ochrony ich w przypadku prac w przyszłości.

O stanie prac opowiada Bernard Jesionowski z Działu Konserwacji Zamku.

Zadanie „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” dofinansowane z Programu Kultura (MF EOG).

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78