PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Trasa zielonaOtwarcie wystawMarlstone

Bilety / Bilety indywidualne

 

Turysta indywidualny – cennik

 

Wysokość opłat jednorazowego wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku na:

 

Zwiedzanie zamku 

Ilość miejsc jest ograniczona - 400 biletów na godzinę.

(zwiedzanie całego zamku - obejmuje częściowo Trasę zieloną - obowiązkowo z przewodnikiem w j. polskim lub audioprzewodnikiem - dostępny jest w językach: polski, niemiecki, angielski, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski, litewski, czeski, węgierski lub dostosowana dla rodzin z dziećmi w językach: polski, angielski)

(oferta dostępna od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00-19.00; sprzedaz biletów od 9.00 do 17.00)

 

Bilet normalny - 47,00 zł

 

Bilet ulgowy - 37,00 zł

 

Bilety rodzinne (2 + 2) – 158,00 zł

 

Bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny

 •  normalny – 24,00 zł
 •  ulgowy – 22,00 zł

KUP ONLINE

 

Trasę zieloną

(zwiedzanie terenów zewnętrznych obowiązkowo z przewodnikiem w j. polskim lub audioprzewodnikiem - dostępny jest w językach: polski, niemiecki, angielski, rosyjski )

(oferta dostępna od wtorku do niedzieli w godzniach 17.15-19.30; sprzedaż biletów do godziny 18.30)

 

Bilet normalny - 20,00 PLN

 

Bilet ulgowy - 15,00 PLN

 

KUP ONLINE

------------

 

UWAGA!!!

Każdy poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku. Zwiedzanie Trasą zieloną. Obowiązuje opłata 10,00 PLN za przewodnika lub wypożyczenie audioprzewodnika.

 

 

 

Regulamin zwiedzania

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.