Visiting hours today: 9:00 - 20:00

News

International conference “Bohemian beautiful style in Central Europe and Teutonic Prussia”

Grafika na białym tle. po lewej stronie napis Czeski Styl piękny w Europie Środkowej i Prusach Krzyżackich. Po prawej stronie fragment drewnianej rzeźby z widoczną dłonią i elementami stroju.

Beautiful bohemian style
in Central Europe and in Teutonic Prussia
An international expert symposium summarizing the project
“Beautiful style in the Czech editorial office in Prussia – stone sculpture from the years 1380-1400”

Czeski styl piękny
w Europie Środkowej i w Prusach krzyżackich
Międzynarodowe sympozjum eksperckie podsumowujące projekt
„Styl piękny w redakcji czeskiej w Prusach – rzeźba kamienna z lat 1380–1400”

Český krásný sloh
ve střední Evropě and v Prussia
Mezinárodní odborné sympozium shrnující project
“Krásný sloh v české redakci v Prusku – stone plastic from the years 1380–1400”

The conference will take place on June 15th at the Malbork Castle Museum. It won’t be an exaggeration to call it the science highlight of the season. We expect that it will be a unique event – one of those that stay in memory for years. Where do you get that confidence? There are several reasons: the extremely interesting topic of the meeting, excellent guests – specialists working on a daily basis in academic centers and research units. But there is something else – research on Prussian sculptures, which was coordinated by our museum and about which we have written many times, really enriched the state of knowledge about art around 1400 in Central Europe, sculpture production in Prague workshops, artistic transfer and the intellectual condition and religiousness of the citizens of the Teutonic State . The presentation of the findings of the project team will also be a voice in the international discussion on the beautiful style, which has been going on for decades among art historians.

Admission to the event is open, free and without prior registration.
We invite you to join us in June.

Grafika na czarnym tle przedstawia szczegółowy program obrad konferencji. Po lewej stronie wkomponowane zdjęcie rzeźby przedstawiającej popiersie kobiety.
Grafika na czarnym tle przedstawia szczegółowy program obrad konferencji. po lewej stronie wkomponowane zdjęcie rzeźby przedstawiającej kobietę w stroju z epoki średniowiecza.
Program:
15 VI 2023

9.15–9.30
Janusz Trupinda, Otwarcie konferencji
9.30–9.50
Monika Jakubek-Raczkowska (Toruń), Wprowadzenie do problematyki projektu i konferencji
9.50–10.10
Monika Czapska (Malbork), Założenia i realizacja projektu „Styl piękny w redakcji czeskiej”

Cz. I – PROJEKT: PRUSY
10.1–10.30
Wojciech Bartz (Wrocław), Materiał rzeźb kamiennych stylu pięknego na terenie państwa zakonnego w Prusach
10.30–10.50
Jolanta Ratuszna (Malbork) Technika wykonania rzeźb czeskiego stylu pięknego na przykładzie zabytków pruskich
10.50–11.10
Agnieszka Ruszkowska (Malbork), Uwagi o polichromii kamiennych rzeźb czeskiego stylu pięknego

przerwa do 11.30

11.30–11.50
Monika Jakubek-Raczkowska (Toruń), Rzeźba czeskiego stylu pięknego w Prusach – forma, funkcja i lokalna recepcja
11.50–12.10
Matthias Weniger (Monachium), The Prussian Beautiful Pietas on the European Background

dyskusja do 12.45
przerwa obiadowa do 13.30

Cz. II – KONTEKSTY: CZECHY I EUROPA
13.30–13.50
Petr Macek (Praga), Petr Parléř – architekt pražské svatovítské hutě
13.50–14.10
Michaela Ottová (Praga), Jan a Václav Parléř – sochaři pražské svatovítské hutě
14.10–14.30
Aleš Mudra, Robert Novotny (Praga), Export pražských piet krásného slohu a jejich možní objednavatelé
14.30–14.50
Petr Jindra (Pilzno), Zasazení krásných madon do konceptu „Icona moderna”

przerwa do 15.20

15.20–15.40
Romuald Kaczmarek (Wrocław), Rzeźba „stylu pięknego” we Wrocławiu. Początki i bliskie następstwa
15.40–16.00
Marek Walczak, Dobrosława Horzela (Kraków), Sztuka około 1400 w Krakowie i w Małopolsce

dyskusja do 16.45
przerwa do 17.00

Cz. III – DZIEŁA: ODKRYCIA I INTERPRETACJE
17.00–17.15
Monika Czapska (Malbork), Pieta z Pogrodzia – odkrycie projektu „Styl piękny w redakcji czeskiej…”
17.15–17.30
Weronika Grochowska (Gdańsk), Gdański ołtarz św. Elżbiety – zagadnienie integralności
17.30–17.45
Juliusz Raczkowski (Toruń), Piękna Madonna na konsoli z Mojżeszem jako kreacja Bernharda Schmida

Dyskusja podsumowująca
Zakończenie obrad: 19.00

16 VI 2023

KONSULTACJE EKSPERCKIE PRZY OBIEKTACH STYLU PIĘKNEGO
część zamknięta

10.00–11.30 MALBORK: Muzeum Zamkowe – Chrystus w Ogrójcu i św. Elżbieta (komentarz do problematyki konserwatorskiej – Jolanta Ratuszna)

13.00–15.00 Gdańsk: kościół NMP i kościół św. Mikołaja – Piękne Madonny, Pieta, retabula w stylu pięknym, Pieta w kościele Dominikanów

(komentarz do problematyki styloznawczej: Monika Jakubek-Raczkowska)

15.00–17.00 GDAŃSK: Muzeum Narodowe – ołtarz św. Elżbiety, rzeźba św. Elżbiety z gdańskiego szpitala, gdańskie rzeźby stylu pięknego
(komentarz do problematyki konserwatorskiej: Kamila Ślefarska)

 

Podsumowanie obrad i projektu

Tickets

Buy tickets online

Opening Hours

  • Mon - Sun:9:00 - 20:00
Exhibitions
  • Tue - Sun:9:00 - 19:00

Contact

Tourist Information

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78